Prestanda

Prestanda SE-EZU

Vy (best rate of  climb) 85 mph / 74 kts

Vx (best angel of climb) 74 mph / 64 kts

Va (maneuuvering) 129 mph / 112 kts

Vglide (best glide speed) 83 mph / 72 kts

Vx-wind (max dem x-wind) 17 kts

Vs0 (stall “dirty”) 57 mph / 50 kts

Vfe (max flaps extension) 115 mph / 100 kts

Vs1 (stall clean) 67 mph / 58 kts

Vno (max structural crusing speed) 140 / 121 kts

Vne (never exeed) 171 mph / 148 kts

Denna information är hämtad ur Airplane Flight Manual och från andra källor. Det är pilotens ansvar att kontrollera uppgifterna.